osuszanie muruISOLIT
ul. 1-go Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola


Tel:600 357 808
Mail:isolit@isolit.pl

ISOLIT TECMADRY - izolacja pionowa

Woda wnikaj±ca do ścian czy fundamentów nie jest obojętna chemicznie. Znajduj± się w niej agresywne substancje wypłukiwane z gruntu jak i pewne ilości roztworów chlorków, siarczanów i azotanów które mog± być transportowane do wyższych części obiektów. Dalszym etapem jest powstanie widocznych zawilgoceń, wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malarskich czy odpadanie tynku. Powstaj±ce wewn±trz ściany kryształki soli, powiększaj±c swoj± objętość, będ± niszczyć strukturę muru.

Do wykonania wtórnej izolacji pionowej firma Isolit poleca Isolit Tecmadry. To jednoskładnikowy materiał wodoszczelny na bazie cementu przeznaczony do penetracji betonowej sieci mikronaczyń i uszczelnienie tej sieci blokuj±c przemieszczanie się wody poprzez serię reakcji chemicznych tworz±cych w rezultacie kryształy nierozpuszczalne. Dzięki specjalnej formule Isolit Tecmadry nie zmienia warunków parowania w elementach pokrywanych, pozwalaj±c na swobodne ich oddychanie.

Przed zastosowaniem produktu Isolit Tecmadry należy:

  • z wilgotnych części muru zbić tynk, usun±ć wszystkie luĽne części (ściany dobrze wyczyścić szczotk±), głębokie ubytki w fugach wypełnić mocn± zapraw± cementow±)
  • przygotować zawiesinę preparatu potrzebn± tylko na jedno malowanie. Do 25kg suchej masy zaleca się użyć 6-7 l wody. Mieszanie rozpocz±ć używaj±c małej ilości wody ci±gle mieszaj±c, tak aby mieszanina była jednorodna (bez grudek). Roztwór należy pozostawić na 10 minut w celu uzyskania lepszych właściwości.
  • zwilżyć izolowan± powierzchnię wod±
  • rozprowadzić mieszaninę Isolitu Tecmadry po całej powierzchni za pomoc± pędzla z krótkim włosiem
  • pozostawić do wyschnięcia na ok. 6-12 godzin (zależnie od warunków atmosferycznych)
  • po zwilżeniu powierzchni nałożyć drug± warstwę ruchami poprzecznymi do pierwszej warstwy, kryj±c dokładnie cał± powierzchnię
  • nałożyć nowy tynk cementowo wapienny.

Zaleca się nie stosować Isolitu Tecmadry w temperaturze poniżej 5°C lub w przypadku możliwości pojawienia się przymrozków w ci±gu 24 godzin po zastosowaniu. Nie stosować na zamrożonych powierzchniach, gipsie.
Dla uzyskania prawidłowej wodoszczelności należy zużyć ok. 2kg produktu dla dwóch warstw. W przypadku występowania wysokiego ciśnienia wody np. w zbiornikach, basenach etc., stosować 3 warstwy Isolitu Tecmadry każda 1kg na m2.
Ponadto Isolit Tecmadry doskonale sprawdza się jako izolacja typu wannowego, polecana tam, gdzie nie ma możliwości odkopania fundamentów i wykonania izolacji zewnętrznej.
Zalet± Isolitu Tecmadry jest jej niewielka grubość po nałożeniu. Już warstwa 3-4 mm chroni nawet przed wod± występuj±c± pod ciśnieniem (sprawdzona szczelność do 70 m słupa wody). Doskonała przyczepność do podłoży budowlanych oraz łatwość pokrywania skomplikowanych powierzchni to również niebagatelne zalety.

W pomieszczeniach mieszkalnych dochodzi często do tworzenia się na ścianach kropelek wody wskutek szczególnie zimnych i niedostatecznie ocieplonych ścian zewnętrznych. Ten rodzaj tworzenia się wilgoci nie można jednak mylić z wilgoci±, jaka przenika kapilarnie do murów wskutek niedostatecznej izolacji piwnic itp. Kondensat wodny tego rodzaju, może uwidaczniać się nawet na wyższych piętrach domów wielorodzinnych. Szczególnie wrażliwe na tworzenie się wilgoci wskutek kondensatu wodnego s± pomieszczenia, gdzie występuje wysoki stopień wilgotności powietrza, łazienki, kuchnie oraz sypialnie.

Z powodu stałego osadzenia się na ścianach wilgoci, dochodzi w krótkim czasie do tworzenia się zgnilizny, która uwidacznia się w postaci grzybów i zarodników.
Tynk na takich ścianach ulega uszkodzeniu i ściany staj± się szare, a nawet czarne. Zamalowanie tych brzydkich plam farb± wewnętrzn±, pomaga tylko na krótki czas.
Zarodniki grzybni s± dla ludzi i zwierz±t niezwykle niebezpieczne, gdyż mog± powodować oprócz alergii także poważne problemy dla dróg oddechowych i kr±żenia krwi.
Z uwagi na to, że nie zawsze istnieje możliwość izolowania zimnych, frontowych ścian budynku od zewn±trz, zastosowanie skutecznej izolacji cieplnej od wewn±trz jest w tym przypadku najlepszym rozwi±zaniem tego problemu.
Do tego celu idealnie nadaje się Isolit Antischimmelpilz. Aby osi±gn±ć możliwie najlepsze wyniki, powinno się pomalować preparatem cał± ścianę, choćby tylko jej część opanowana została przez zgniliznę i grzybnie.

Przed zastosowaniem Isolit Antischimmelpilz należy z wilgotnych części muru zbić tynk, usun±ć wszystkie luĽne części, resztki farb .Preparat należy rozmieszać z czyst±
wod± - 5 kg Isolitu i 1,5 l wody. Preparat nanosimy na zwilżon± powierzchnię. Zużycie wynosi 0,5 kg na 1 metr kwadratowy. Po utwardzeniu się warstwy preparatu Isolit Antischimmelpilz, należy ścianę ciepło izolować, na przykład
za pomoc± płyt gipsowo-kartonowych z jednostronn± okładzin± styropianu. Takie lub innego rodzaju płyty izolacyjne, przykleja się do ściany za pomoc± przewidzianego dla tych płyt i do tego celu specjalnego kleju. Tak zabezpieczon± ścianę można otynkować lub okleić tapet±.

 

Liczba odwiedzin: 595670