osuszanie muruISOLIT
ul. 1-go Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola


Tel:600 357 808
Mail:isolit@isolit.pl

ISOLIT TECMADRY®

Opis

Hydrauliczny materiał wodoszczelny na bazie cementu przeznaczony jest do zapobiegania i usuwania wilgoci nad lub poniżej poziomu wód gruntowych. ISOLIT TECMADRY® po zastosowaniu na powierzchni stanowi skuteczne uszczelnienie przed wniknięciem wody, jak również przeciwdziała ciśnieniu wody. Wygoda w stosowaniu sprawia, że ISOLIT TECMADRY® jest najlepszym a ponadto niedrogim systemem wodoszczelnym na rynku.

Dzięki specjalnej formule, ISOLIT TECMADRY® nie zmienia warunków procesu parowania w elementach pokrywanych, pozwalaj±c na ich swobodne oddychanie.

Pokrywanie powierzchni


Powierzchnia musi być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń takich jak tłuszcz, olej, pozostałości pleśni, zaprawy murarskiej, pyłu, piasku lub innych sypkich substancji. Farba oraz resztki innych materiałów wodoszczelnych powinny być usunięte. Przed zastosowaniem produktu ISOLIT TECMADRY® powierzchnia powinna być gładka bez żadnych wykwitów oraz soli. Powierzchnie uszkodzone należy uprzednio naprawić stosuj±c ISOLIT PREMHOR®. Przed zastosowaniem ISOLIT TECMADRY® w przypadku występowania przesi±kania wody należy zastosować najpierw ISOLIT PROQUICK®, a anstępnie nanieść ISOLIT PREMHOR®.

Powierzchnia przed użyciem ISOLIT TECMADRY® powinna być nawilżona.

Sposób przygotowania

Mieszać ISOLIT TECMADRY® z czyst± wod± w odpowiednim pojemniku do uzyskania jednolitej masy o konsystencji papkowatej bez gród. W tym celu wskazane jest użycie mieszadła mechanicznego. Zaleca sie użyć sześć do siedmiu litrów wody na jedno opakowanie ISOLIT TECMADRY®.

Roztwór należy postawić na 10 min. w celu uzyskanie lepszych właściwości.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem należy postępować według następuj±cych wskazań:

 1. Zwilżyć powierzchnię spryskuj±c j± czyst± wod±.
 2. Rozprowadzić mieszaninę ISOLIT TECMADRY® po całej powierzchni za pomoc± pędzla z krótkim włosem otrzymuj±c pierwsz± powierzchnię.
 3. Pozostawić do wyschnięcia na około 8-12 godzin (zależnie od warunków atmosferycznych).
 4. Zwilżyć powierzchnię dla wzmocnienia przed nałożeniem kolejnej warstwy.
 5. Nałożyć drug± warstwę ruchami poprzecznymi do pierwszej warstwy, kryj±c dokładnie cał± powierzchnię.
 6. Zwilżać ostatni± warstwę od czasu do czasu w celu otrzymania jednego pokrycia.

Zalecenia

 • Nie stosować w temp. poniżej 5°C lub w przypadku możliwości pojawienia się przymrozków w ci±gu 24h po zastosowaniu.
 • Nie stosować na zmrożonych powierzchniach.
 • Nie zwilżać nadmiernie ścian w przypadku kiedy temp. jest niższa niż 5°C.
 • Nie stosować na gipsie, farbach i wapnie
 • Minimalny okres wysychania - 7-14 dni (zależy od temp. i wilgotności) przed napełnieniem wod± lub malowaniem.
 • Przed wypełnieniem zbiorników z wod± pitn± należy oczyścić zbiornik.

Przeciwwskazania

Tak jak inne sztywne zaprawy nie powinna być stosowana jako materiał uszczelniaj±cy przy elementach narażonych na ci±gły ruch. Przed zastosowaniem ISOLIT TECMADRY® zaleca się odczekać około 2 miesięcy w celu osi±gnięcia stabilności przez elementy póĽniej poddane działaniu ISOLIT TECMADRY®. Nie stosować na wapnie i gipsie.

Wydajność

Dla uzyskania prawidłowej wodoszczelności należy zużyć ok. 1,5 do 2kg. produktu ISOLIT TECMADRY® na 1 m².W przypadku występowania wysokiego ciśnienia wody np. w zbiornikach, basenach, etc., stosować 3-4 kg/m².

Kolory

ISOLIT TECMADRY® występuje w kolorze białym, szarym, żółtym, ochry
i tabakowym.

Certyfikaty

ISOLIT TECMADRY® jest polecany w celu użycia przy kontakcie z wod± pitn±. Pozwolenie Ministra Zdrowia nr:39.01224/M-02379.

ISOLIT TECMADRY® posiada Techniczny Dokument Stosowalności nr 262 wydany przez Instytut Architektury i Budownictwa Edwardo Torroja należ±cy do C.S.I.C. Jako system uszczelniaj±cy posiada homologację TELEFONIA DE ESPANA, S.A. Nr 3673/22.

Opakowania i przechowywanie

ISOLIT TECMADRY® występuje w 25kg wielowarstwowych workach papierowych. Produkt należy przechowywać w oryginalnych workach dbaj±c o ich szczelne zamknięcie. Okres przechowywania w oryginalnych opakowaniach do 12 miesięcy.


Liczba odwiedzin: 595663