osuszanie muruISOLIT
ul. 1-go Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola


Tel:600 357 808
Mail:isolit@isolit.pl

Isolit Kieselsäure

Uszczelnianie przeciw występuj±cej wilgoci preparatem ISOLIT
kwas krzemowy

Uzupełniaj±ce izolowanie ISOLITEM-Kieselsäure zastępuje papę smołow±, która jest zakładana jako izolacja pozioma w nowym budownictwie przeciw wstępuj±cej wilgoci. Przez wypełnienie ISOLITEM-kwasem krzemowym kamienie i fugi ścian Waszego domu będ± tak uszczelnione, że żadna występuj±ca wilgoć kapilarna nie będzie już możliwa

Ten obrazek pokazuje występuj±c± wilgoć i plamy saletry w wyniku wstępuj±cej wilgoci.
Taki sam obraz szkód może pojawić się w obrębie mieszkania. ISOLIT-kwas krzemowy nie jest tworzywem sztucznym, lecz wysokowartościowym produktem naturalnym bez rozpuszczalników i szkodliwych dla zdrowia skutków ubocznych.

A tak robi się izolację poziom± stosuj±c ISOLIT

INSTRUKCJA UŻYCIA KWASU KRZEMOWEGO

SPOSÓB UŻYCIA:
Liczba odwiertów wynosi ok. 7 na m. Otwory s± rozmieszczane pod k±tem 20 stopni ku dołowi na wewn±trz. Głębokość otworu powinna wynosić do 80% grubości muru, zaś średnica 20-25 mm. Polecamy wypełnić raz wszystkie otwory czystym ISOLITEM-kwasem krzemowym, aż kwas krzemowy wyst±pi na zewn±trz. Zbyt mocno "pij±ce" otwory można ustalić i zaznaczyć. Aby nie zmarnować wysoko wartościowego kwasu krzemowego, należy wypełnić oznaczone otwory papk± krzemow±. Do przygotowania papki krzemowej bierze się wiadro 10 litrowe, napełnia się 2 litrami kwasu krzemowego i dopełnia 8 l wody. Po dodaniu cementu przygotowujemy rzadk± papkę.

Papkę natychmiast zużyć, ponieważ tężeje. Jeśli otwory po tym zabiegu nadal przyjmuj± Isolit tak długo wypełniać ISOLITEM, aż otwory nie przyjm± więcej kwasu krzemowego. Na końcu zamkn±ć otwory zapraw±. Kapilary s± teraz tak uszczelnione, że żadna wilgoć nie może przenikać.

Tak wykonana izolacja zastępuje papę smołow±, któr± zakłada się w nowym budynku przeciw wstępuj±cej wilgotności kapilarnej.

Wydajność ISOLITU KIESELSAURE wynosi 2,5 kg na metr bież±cy muru gdy jego grubość wynosi 30 cm. Przy grubszych murach odpowiednio wiecej np. 60cm - 5kg na 1mb.


Liczba odwiedzin: 595665