ISOLIT
ul. 1-go Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola


Tel:600 357 808
Mail:isolit@isolit.pl

Księga go¶ci

Twój wpis do księgi:
Autor:


E-mail:


www:


(pola e-mail i www mog± pozostać puste)
Nie wypełniłe¶ wszytkich pól !

"); print("

Powrót do formularza

"); print("

Powrót do księgi

"); } if(($Autor<>"") && ($Tresc<>"")) { $Tresc = ereg_replace("<","<", $Tresc); $Tresc = ereg_replace(">",">", $Tresc); $Tresc = ereg_replace("\n", "
", $Tresc); $nazwa = "ksiega.txt"; if (ereg(".pl", $web)) { $web="moja strona:   $web
"; } else { $web=""; }; if ($adres=="") { $adres="nie podano adresu e-mail"; $wpis = "".date("d.m.Y")."     g. ".date("H.i")."
$Autor
$adres
$web
$Tresc\n"; } else { $wpis = "".date("d.m.Y")."     g. ".date("H.i")."
$Autor
$adres
$web
$Tresc\n"; }; $myFile = fopen($nazwa, "r+"); $wpis=$wpis.fread($myFile, filesize($nazwa)); rewind($myFile); fputs($myFile, $wpis); fclose($myFile); print("

Dziękujemy za wpis!


"); print("

Powrót

"); } } elseif (($id<>1) && ($id<>2)) { print ""; print "Dodaj wpis"; print ("

liczba wpisów w księdze: "); $nazwa = "ksiega.txt"; $myFile = fopen($nazwa, "r"); $i=0; while(!feof($myFile)) { $myLine = fgets($myFile, 2000); $i++; } fclose($myFile); print("  $i

"); print "

"; $nazwa = "ksiega.txt"; $myFile = fopen($nazwa, "r"); $k=1; $end=$st+9; while(!feof($myFile)) { $myLine = fgets($myFile, 2000); if ($k>=$st) { if ($k<=$end) { print("

$myLine"); }; }; $k++; } fclose($myFile); print("

strony
"); $ile=floor($i/10); $ctpage=floor($st/10)+1; for ($z=0;$z<=$ile;$z++) { $y=$z+1; if ($y==$ctpage) {print (" $y ");} else {print (" $y ");} }; print ("

"); } ?>

Liczba odwiedzin: 595668