osuszanie muru
Untitled DocumentISOLIT
ul. 1-go Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola


tel./fax
(015) 842 08 93
(015) 844 74 03

Isolit Proquick® - tarasy i balkony

Bardzo istotnym zagadnieniem jest odpowiednie wykonanie robót izolacyjnych na balkonach i tarasach. Do najczęstszych skutków złego zaprojektowania oraz wykonawstwa balkonów i tarasów zaliczyć można:

 • przecieki przez płytę do pomieszczenia znajdującego
  się poniżej
 • przecieki przez szczeliny dylatacyjne
 • odpadanie płytek okładzinowych
 • rysy i spękania okładzin i podłoża, prowadzące często do odpadania płytek wraz z podłożem, co dodatkowo naraża niższe warstwy konstrukcji na wpływ czynników atmosferycznych, przyspieszając w konsekwencji niszczenie tarasu lub balkonu.

Taras poddany jest naprężeniom pochodzącym od znacznych różnic temperatur. Jeśli niewłaściwie wykonano dylatacje lub zastosowano mało elastyczne kleje do płytek,
to wtedy z pewnością pojawią się mikropęknięcia. Wszystkie zaprawy fugowe do stosowania na tarasach i balkonach muszą być wodoodporne, ale nigdy nie są one wodoszczelne. Nawet przy najstaranniejszym wykonaniu spoinowania może zdarzyć się, że powstania mała szczelina na styku fuga-płytka. I tak przez te niewidoczne gołym
okiem rysy woda przedostanie się do głębiej położonych warstw tarasu czy balkonu. Złe uszczelnienie dylatacji powoduje także penetrację wody w głąb podłoża.
Dlatego do wykonania uszczelnień tarasów i balkonów zalecamy Isolit Proquick. Służy on do uszczelnienia przecieków wody przez fugi i rysy. Isolit Proquick jest szybko reagującym materiałem uszczelniającym, którym można nawet uszczelnić przecieki wody pod ciśnieniem.

Niewielką ilość proszku należy rozmieszać z małą ilością wody i natychmiast wciskać w miejsca wtargnięcia wody i przytrzymać około 2-3 min aż zwiąże się z murem. Miejsca naprawy pomalować dwukrotnie Isolitem Tecmadry. Gdy dochodzi do przenikania wody między fundamentem betonowym a ścianą postawioną na nim polecamy uszczelnić wcześniej podkutą nieszczelną fugę cementową Isolitem Proquick, rysunek przedstawia poprawne wykonanie uszczelnienia.

W celu osiągnięcia najlepszej skuteczności tego uszczelnienia Isolitem Proquick należy:

 • dokładnie rozkuć jastrych pomiędzy murem a płytą betonową ok. 2 cm w głąb płyty
 • nacięcie musi mieć kształt trapezu lub kwadratu. Nie nacinać w kształcie litery V
 • oczyścić powierzchnię i zwilżyć wodą
 • jednorazowo należy rozrobić taką ilość środka aby móc ją nałożyć w przeciągu 1-2 min.
 • wcisnąć Isolit Proquick
 • tak zaizolowane połączenie pomalować dwukrotnie Isolitem Tecmadry 

Liczba odwiedzin: 516001

Znajdź nas w Google+