Untitled DocumentISOLIT
ul. 1-go Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola


tel./fax
(015) 842 08 93
(015) 844 74 03

Isolit Premhor®

Naprawcza zaprawa do betonu

Opis

Niekurczliwa, szybko wiążąca zaprawa do naprawy i odnowy betonu.Dzięki specjalnej formule naprawy wykonane zaprawą ISOLIT PREMHOR® są wodoszczelne i dzięki temu używane są również do kształtowania wklęśnięć w połączeniach ścian.

Zakres stosowania

Dzięki swojej dobrej wytrzymałości mechanicznej i trwałości, ISOLIT PREMHOR® jest niezbędny do naprawy i odnowy betonu w:

 • pęknięciach i dziurach,
 • pokryciach zbrojenia,
 • gzymsach, glifach, betonowych progach,
 • zbrojeniach w ścianach,
 • połączeniach ścian.

Pokrywanie powierzchni

Powierzchnia,na której ma być zastosowany produkt powinna być mocna (lita)(wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1 N/mm2) i wolna od tłuszczu, farby, piasku, kurzu i innych zanieczyszczeń.Zaleca się mechaniczne przygotowanie powierzchni (szczotkowanie, czyszczenie papierem ściernym).powyższe zabiegi zastosować również w przypadku powierzchni zbyt gładkich,nadając im odpowiednią porowatość i szorstkość.

Przy naprawianiu dziur należy pozbyć się luźnych odłamków betonu za pomocą przecinaka zostawiając proste krawędzie.
Przy naprawianiu pęknięć należy stosować pionowe nacięcia o odpowiedniej szerokości, długości i głębokości tworząc kwadratowe fragmenty. Przed naprawą daną powierzchnię zmyć.
Beton uszkodzony na powierzchni zewnętrznej należy oczyścić szczotką drucianą aż do osiągnięcia jednolitej powierzchni a następnie zmyć wodą.
Bardzo chłonne powierzchnie należy zwilżyć wodą unikając tworzenia się plam i nakładać zaprawę kiedy powierzchnia uzyska matowy wygląd.

Rzadka zaprawa cementowa

Przed nałożeniem zaprawy ISOLIT PREMHOR® zaleca się pokrycie całej powierzchni rzadką zaprawą cementową ISOLIT PREMHOR® z 30% dodatkiem wody przy użyciu szczotki.Na taką, jeszcze świeżą powierzchnię, należy nakładać zaprawę ISOLIT PREMHOR® .Czynność wykonać do 10 minut od czasu nałożenia warstwy rzadkiej zaprawy cementowej.

Sposób przygotowania

Mieszać ISOLIT PREMHOR® z czystą wodą do uzyskania jednolitej i nie ściętej masy w stosunku 1 worek zaprawy ISOLIT PREMHOR® na 4,25-4,5 litra wody lub 5,5 kg zaprawy ISOLIT PREMHOR® na litr wody. Produkt nanieść bezpośrednio po przygotowaniu.Czas pomiędzy przygotowaniem a zastosowaniem nie powinien być dłuższy niż 20-30 minut.Przygotować tylko niezbędną ilość zaprawy.

Nakładanie

Nanieść ISOLIT PREMHOR® na naprawiane powierzchnie za pomocą kielni i wygładzić przy użyciu mokrej kielni. Jednorazowo nie nanosić warstwy większej niż 2 cm. Grubsze powłoki nanosić warstwami. Po nałożeniu zaprawy ISOLIT PREMHOR® powierzchnie należy utrzymywać w staniw wilgotnym przez 8 godzin spryskując je wodą.

Zalecenia

 • Nie mieszać więcej ISOLITu PREMHOR® niż jest to niezbędne do prawidłowego zastosowania. Zwracać uwagę na świeżość i trwałość rzadkiej zaprawy cementowej
 • Nie dodawać innych materiałów do przoduktu niż te niezbędne do mieszania.
 • Nie stosować w temp. poniżej 5°C.
 • Nie stosować na zmrożonych powierzchniach.
 • Zwilżyć powierzchnię przed zastosowaniem ISOLITu PREMHOR®.
 • Utrzymywać powierzchnię zawsze wilgotnš przez 8 godzin od nałożenia szczególnie przy wysokich temperaturach.
 • Jednorazowo nie nakładać warstw grubszych niż 2 cm.
 • Dodawać wodę tylko w ściśle określonych ilościach.

Opakowanie i przechowywanie

ISOLIT PREMHOR® występuje w 25 kg wielowarstwowych workach papierowych.Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Dopuszczalny okres przechowywania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.


Liczba odwiedzin: 515998

Znajdź nas w Google+