Untitled DocumentISOLIT
ul. 1-go Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola


tel./fax
(015) 842 08 93
(015) 844 74 03

ISOLIT Tecmadry® Milenium

Powłoka betonowa do uszczelniania poprzez saturację betonowej sieci
mikro-naczyń

Opis

TECMADRY® MILENIUM jest jednoskładnikowym, hydraulicznym materiałem wodoszczelnym na bazie cementu przeznaczonym do penetracji betonowej sieci mikro-naczyń i uszczelnienie tej sieci blokując przemieszczanie się wody poprzez serię reakcji chemicznych tworzących w rezultacie kryształy nierozpuszczalne.

Dzięki specjalnej formule, ISOLIT TECMADRY® MILENIUM nie zmienia warunków parowania w elementach pokrywanych,pozwalając na ich swobodne oddychanie.

Zakres działania

ISOLIT TECMADRY® MILENIUM jest zalecany jako odpowiedni i trwały uszczelniacz w zaprawach murarskich i betonie.Wysoką wodoszczelność można osiągnąć dla różnych elementów nośnych: betonów, zapraw murarskich, wyrobów kamieniarskich, cegieł, etc.
Ze względu na estetykę i elementy dekoracyjne, ISOLIT TECMADRY® MILENIUM jest doskonałym produktem wykończeniowym o wysokiej odporności na warunki zewnętrzne, nie wymaga późniejszego malowania.

Jest używany jako uszczelnienie :

 • struktur betonowych narażonych na pozytywne i negatywne ciśnienie wody:
  w piwnicach, fontannach, szybach windowych, wewnątrz i na zewnątrz ścian, etc.
 • w pływalniach, basenach, fontannach i zbiornikach wodnych
 • podczas wykonywania robót inżynierskich: w kanałach, zaporach, mostach, tunelach i sztolniach
 • ścian lub podłóg z nadmierną wilgotnością spowodowana ruchem kapilarnym wody

Pokrywanie powierzchni

Powierzchnia musi być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń takich jak tłuszcz, olej, pozostałości pleśni, zaprawy murarskiej, pyłu, piasku lub innych sypkich substancji. Farba oraz resztki innych materiałów wodoszczelnych powinny być usunięte. Przed zastosowaniem produktu ISOLIT TECMADRY® MILENIUM powierzchnia powinna być gładka bez żadnych wykwitów oraz soli. Powierzchnie uszkodzone należy uprzednio naprawić stosując ISOLIT PREMHOR®. Przed zastosowaniem ISOLIT TECMADRY® MILENIUM w przypadku występowania przesiąkania wody należy zastosować najpierw ISOLIT PROQUICK® a następnie nanieść ISOLIT PREMHOR®

Powierzchnia przed użyciem ISOLIT TECMADRY® MILENIUM powinna być nawilżona.

Sposób przygotowania

Przygotować niezbędną ilość wody i dodać ISOLIT TECMADRY® MILENIUM równocześnie mieszając.Zaleca się użyć 6-7 litrów wody na 25kg opakowanie ISOLIT TECMADRY® MILENIUM.W celu dobrego wymieszania należy zastosować mieszadło mechaniczne.

Mieszanie rozpocząć używając małej ilości wody.Mieszając wolno,ale nie przerwanie dodać wody do jednorodnej papki w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji.Zapobiegać powstawaniu grudek.Nie mieszać bardzo szybko,gdyż zostanie wprowadzona duża ilość powietrza, co spowoduje po nałożeniu na powierzchnię powstanie porów i dziur.Roztwór należy pozostawić na 10 min.w celu uzyskania lepszych właściwości.30 min.wynosi żywotność mieszaniny.

Przed zastosowaniem należy postępować według następujących wskazań:

 1. Zwilżyć powierzchnię spryskując ją czystą wodą.
 2. Rozprowadzić mieszaninę ISOLIT TECMADRY® MILENIUM po całej powierzchni
  za pomocą pędzla z krótkim włosem otrzymując pierwszą powierzchnię.
 3. Pozostawić do wyschnięcia na około 6-12 godzin (zależnie od warunków atmosferycznych).
 4. Zwilżyć powierzchnię dla wzmocnienia przed nałożeniem kolejnej warstwy.
 5. Nałożyć drugą warstwę ruchami poprzecznymi do pierwszej warstwy, kryjąc dokładnie całą powierzchnię.
 6. Zwilżać ostatnią warstwę od czasu do czasu w celu otrzymania jednolitego pokrycia.

Zastosowanie poprzez zasypkę i narzut

ISOLIT TECMADRY® MILENIUM może być używany jako sucha zasypka na poziomą powierzchnię (system kanapkowy).W takim przypadku, na beton, którego powierzchnia powinna być doskonale nasycona wodą, dla otrzymania pierwszej zwartej warstwy potrzebujemy w przybliżeniu 0,75-1,0 kg/m2 pylastego produktu.Po 1-3 godz. wylewamy świeży beton, starając się przy tym nie uszkodzić poprzedniej warstwy.Po wylaniu betonu i osiągnięciu początkowego wiązania (tzn. kiedy można na tej warstwie stanąć i kiedy zaprawa może zostać usunięta przez zmycie) należy nasypać drugą warstwę produktu pylastego w proporcjach 1,0-1,5 kg/m2.Następnie należy zatrzeć tak, aby stworzyć monolityczną powierzchnię.Przy zacieraniu można nieznacznie polać wodą, w celu osiągnięcia lepszego przenikania lub uniemożliwienia wyschnięcia warstwy.Jeżeli zastosujemy tylko ostatnią warstwę na świeży beton wydajność produktu powinna wynosić 1,5-2,5kg/m2.Jest to istotne, aby produkt był rozprowadzany w sposób ciągły i jednorodny w wystarczającej ilości po całej powierzchni.

Zalecenia

 • Nie stosować w temp. poniżej 5°C lub w przypadku możliwości pojawienia się przymrozków w ciągu 24h po zastosowaniu.
 • Nie stosować na zmrożonych powierzchniach.
 • Nie zwilżać nadmiernie ścian w przypadku kiedy temp. jest niższa lub równa 5°C.
 • Nie stosować na gipsie, farbach lub wapnie
 • Minimalny okres wysychania - 7-14 dni (zależy od temp. i wilgotności) przed napełnieniem wodą lub malowaniem.
 • Przed wypełnieniem zbiorników z wodą pitną należy oczyścić zbiornik.

Wydajność

Dla uzyskania prawidłowej wodoszczelności należy zużyć ok. 1,5 do 2kg. produktu ISOLIT TECMADRY® MILENIUM dla dwóch warstw.W przypadku występowania wysokiego ciśnienia wody np. w zbiornikach, basenach, etc., stosować minimum 3-4 kg/m2 ISOLITu TECMADRY® MILENIUM.

Barwy

ISOLIT TECMADRY® MILENIUM występuje w kolorze białym i szarym.

Opakowania i przechowywanie

ISOLIT TECMADRY® MILENIUM występuje w 25kg wielowarstwowych workach papierowych. Produkt należy przechowywać w oryginalnych workach dbając o ich szczelne zamknięcie. Okres przechowywania w oryginalnych opakowaniach do 12 miesięcy.


Liczba odwiedzin: 515995

Znajdź nas w Google+